Marc Gijzen

digitale beeldbewerking & lithografie

digitale lithografie

In de grafische industrie is de term lithografie door de jaren heen nogal van inhoud veranderd…

Info_lithografie


li·tho·gra·fie
de; v
1 het maken van afdrukken met een steen waarop is getekend
2 -fieën de afdruk

Dit is de vermelding van het woord lithografie zoals hij te vinden is in De Dikke Van Dale.
In de grafische industrie is de term door de jaren heen sterk van betekenis veranderd.
En volgens sommigen is lithografie zelfs uitgestorven.
Het tegendeel is waar: juist nu is lithografie belangrijker dan ooit. En digitaal.
Daarom de term digitale lithografie.