Marc Gijzen

digitale beeldbewerking & lithografie

Daar geen beeld gelijk is en geen project hetzelfde, werk ik met offertes op projectbasis.
Hierbij bied ik vaste prijsafspraken zodat u niet naderhand voor verrassingen komt te staan.
Mochten er onverhoeds toch meerkosten ontstaan dan breng ik u daar vóór uitvoering van op de hoogte.

Een oriënterend gesprek over wensen en mogelijkheden is geheel vrijblijvend en kosteloos.
U kunt een afspraak maken of een offerte aanvragen via mijn contactpagina.Offertes zijn 30 dagen geldig. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Let op: voor de eventuele verzekering van originelen dient u zelf zorg te dragen.

Op al mijn aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. De voorwaarden kunt u ook inzien op www.kvgo.nl. Tevens kunt u deze Leveringsvoorwaarden
hier downloaden.
Stacks Image 0